Simpler Valuation

Der er værdi i at forstå hvor værdiskabelse kommer fra og i at kunne estimere den så nøjagtigt som muligt. Når det kommer til måling af værdi, så har Discounted Cash Flow-modellen længe været anerkendt i akademiske kredse og har også været anvendt i visse brancher. I de senere år har også ejendomsbranchen i Danmark taget modellen til sig.

Baggrund

Pensionskasser, ejendomsfonde og ejendomsselskaber og en lang række andre markedsaktører, der arbejder professionelt med værdiansættelse af investeringsejendomme, bruger ofte mange ressourcer på løbende værdiansættelser af ejendomsporteføljer. Processerne er tidskrævende og de anvendte systemer er ofte kilde til fejl.Formål


Simpler Valuation er webbaseret software, der automatiserer og ensarter beregningsmetoden til værdiansættelse af erhvervsejendomme ved anvendelse af DCF-metoden. Systemet gør det muligt at udarbejde følsomhedsanalyser og scenarieanalyser på såvel enkelt-ejendomme som ejendomsporteføljer. Simpler Valuation revolutionerer vurderingsmetoder og forretningsprocesser og giver brugeren større overblik og sikkerhed - med lavere ressourceforbrug og mindre risiko for fejl i beregning og data.
Simpler Valuation anvender DCF-modellen, som giver mulighed for at bygge en række antagelser ind i beregningen omkring den enkelte ejendoms værdiansættelse. Derved skabes en gennemskuelig værdiansættelse, hvor forudsætningerne, der er lagt til grund for værdifastsættelsen, tydeligt fremgår af ejendommens pengestrømme.

Systemets fordele


Systemet er webbaseret og dermed meget let at koble sig på og kan tilgås ”on the fly” med din smartphone, iPad eller andet. Derudover kræver det ingen installation, og der er ingen særlige it-mæssige krav til anvendelsen af systemet.
Der er mulighed for at integrere systemet med virksomhedens økonomisystem, så data kan importeres direkte til Simpler Valuation. Dermed minimeres risiko for fejl i indtastningen, og arbejdsgangen gøres væsentlig lettere og hurtigere. Løbende opdateringer af værdiansættelserne med ny data gøres dermed også særdeles hurtigt.
Ændringer i værdiansættelserne gemmes i en logbog, og der kan etableres forskellige brugerrettigheder, hvilket giver større sikkerhed og validitet. Differentierede brugerrettigheder er også meget relevant for større organisationer, hvor flere forskellige personer kan give input til værdiansættelsen. Det kan for eksempel være en administrator, der kun kan oprette og redigere begrænset i værdiansættelserne, en controller der gennemgår værdiansættelsen inden den til sidst sendes til direktionens/bestyrelsens godkendelse.
Værdiansættelserne kan eksporteres til både Excel og PDF – og der er mulighed for at præge disse med eget layout og logo.
Systemet er gennemtestet og bygger på Ejendomsforeningen Danmarks anbefalinger til værdiansættelse af erhvervsejendomme.

To varianter af Simpler Valuation


Standalone-versionen (ikke integreret mod et BI-system) er kendetegnet ved at brugeren selv indtaster data i systemet. De primære brugere til denne version vil typisk være banker, realkreditinstitutter, revisorer og mæglere, som skal foretage eksterne værdiansættelser af ejendomme.

Enterprise-versionen (integreret mod et BI-system) er karakteriseret ved at relevante data importeres fra et andet system, f.eks. (men ikke udelukkende) Unik Bolig 4, således at brugeren skal sørge for et minimum af input selv. Det er dog også muligt efter data importen at ændre de importerede data, ligesom det tydeligt fremgår om data er importeret, indtastet eller importeret og derefter ændret. De primære brugere til denne version vil typisk være ejendomsselskaber og –fonde, ejendomsadministratorer og pensionskasser og andre, der har et BI-system med relevant data i forhold til værdiansættelse.


Kernen i Simpler Valuation er den samme uanset hvilken af de 2 varianter, der vælges.

Produkt Egenskaber

  • Brugervenlig DCF-værdiansættelse
  • Differentierede brugerrettigheder = større sikkerhed
  • Minimering af fejl både i datainput og beregningsteknisk, registrering af ændringer, eksport til både Excel og PDF
  • Gennemtestet og bygger på Ejendomsforeningen Danmarks anbefalinger til værdiansættelse af investeringsejendomme

" Simpler Systems har på en meget professionel facon forenklet den måde vi arbejder med vores data på og dermed sparer vi en masse tid i hverdagen. Samtidig er vores datakvalitet blevet markant forbedret. Vi mener, at vi som følge af vores samarbejde med Simpler Systems træffer bedre beslutninger i dag end vi tidligere har gjort."


Ole Steensbro

CEO, Nordicom A/S